miércoles, 30 de julio de 2008

CARLOS CHECA GANA LAS 8 HORAS DE SUZUKA

La pareja Checa- Kiyonari, obtuvieron la victoria en el trazado japonés de Suzuka.
1- Dream Honda Racing Team Checa-Kiyonari.

2- Yoshimura Suzuki Sakay-Watanabe

3- Kyubo.com Taem Harc-Pro Konishi-Tajáis

4- Yoshimura Suzuki 2 Akiyoshi-Kagayama

5- Yamaha racing Sato-Nakasuga-Takeda

6- Moriwaki Motul Racing Yamaguchi-Crutchlow-Ohalloran

7- Plot Faro Pantera Cono-Terramoto

8- MotoMap Supply Hatano-Ogata-Namekata

9- Team Sakurai Honda 10 Camella-Haslam

10- team Sakurai Honda 71 Tsuda-Brookes

Guille García

No hay comentarios: